Emir Yardımcı

We all pretty much know, or at least have approximate answers to the questions, such as; "Who Am I? Where Do I Come From? What is Life?" etc. But we still have no clue as to what we really are. "What Am I?" is an attempt to question my/our own reality; to go beyond the common sense of our mundane everyday-lives and try to infer a meaning that would at least enable us to understand ourselves, the universe, and life in general a little better.

Hepimiz, "Kimim Ben? Nereden Geliyorum? Yaşam Nedir?" gibi sorulara, üç aşağı beş yukarı, belli cevaplar verebiliyoruz. Ancak, gerçekten ne olduğumuz ile ilgili soruya ilişkin bir fikrimiz henüz yok. "Neyim Ben?" sorusu, kendi gerçekliğim/gerçekliğimiz içerisinde, günlük yaşamın sıradanlığının ötesine geçip, ondan daha iyi bir anlam çıkararak kendimizi, evreni ve yaşamı biraz daha iyi anlama girişiminin ilk adımıdır.

Change
background