Emir Yardımcı

Born in Germany in 1979. Graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, FoA, Dept. of Interior Architecture in Istanbul. Since early 2000s, he focused on digital art and worked on various comics projects, comic strips, storyboards, and illustrations that have been published both digitally and traditionally. He also worked on two different computer game projects as a senior concept designer/art director for which he was responsible for all the character, environment, and vehicle/industrial designs among other tasks. His works appeared on international comic books; Radikal Newsletter; Guitar Magazine (Turkish); and various children's books.

He loves the different sensations of digital and traditional art and he is constantly thinking and creating new series of traditional paintings as well as digital ones. He is continuing to work on these projects at his studio in Istanbul.

1979 yılında Almanya'da doğdu. MSGSÜ iç mimarlık bölümünden mezun oldu. 2000'li yılların başından itibaren dijital sanata odaklandı ve hem dijital hem de basılı olarak yayımlanan çeşitli çizgi roman projeleri, bant karikatür serileri, storyboardlar ve illüstrasyon çalışmaları yaptı. Ayrıca, iki ayrı bilgisayar oyunu projesinde konsept tasarımcı/sanat yönetmeni olarak karakter, çevre ve araç/endüstri tasarımlarından sorumlu oldu. Uluslararası çizgi romanlar, Radikal Gazetesi, Gitar Dergisi ve çeşitli çocuk kitaplarında çalışmaları yayımlanmıştır.

Dijital ve geleneksel sanatın yaşattığı farklı duyguları kullanarak her iki disiplinde de sürekli yeni seriler ve fikirler üreterek yeni projeler yaratmaya devam etmektedir. Çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmektedir.